Auktionsvillkor

Auktionsvillkor

Auktionen är frivillig och sker för inlämnarens räkning.

Objekten säljes till högstbjudande för näst högsta bud plus en fast höjning. Finns endast ett bud säljes objektet till utropspris. Underbud accepteras ej.

Avgivna bud (via vår hemsida, skriftliga och/eller muntliga) är bindande och innebär att budgivaren godkänner auktionsvillkoren. Äganderätten till inropat objekt övergår till köparen först när full likvid har erlagts.

Köparprovision utgår med 10% (inklusive mervärdesskatt) på klubbat slutpris på samtliga auktionsobjekt. Detta gäller även för utländska kunder. Online Philately använder sig av vinstmarginalsystemet (VMB) vilket innebär att mervärdesskatt ej redovisas på fakturan.

Kostnader för frakt och försäkring för objekten kan eventuellt tillkomma beroende på kundens önskemål om frakt.

Eventuella reklamationer skall göras inom 10 dagar efter det att objekten mottagits eller aviserats av Posten.

I övrigt hänvisas till Online Philately's allmänna Köpvillkor.